Tryckning och Bindning

Det är många frågor som dyker upp då man inte har låtit trycka någon bok tidigare.Vilket trycksätt ska man använda? Digitalt eller Offset?

Det trevande sökandet gav till slut ett resultat som visade sig vara mycket bra. Det blev offsettryck, trådbindning och en hård pärm, visserligen var det alternativet det dyraste men vad jag kan förstå även det bästa för en relativt tjock bok som min. Resultatet blev mycket bra. Boken är gedigen och stadig.

Min tanke var också den att vara så lokal som möjligt. Det finns ett tryckeri i samma samhälle som jag bor i, Emmaboda – Åkessons tryckeri. Det är till och med ett offsettryckeri! Det var inte svårt att välja. De använder dessutom papper från Lessebo handpappersbruk som också ligger nära. Det finns även ett bokbinderi i Lessebo – Svanbergs bokbinderi – som anlitas av tryckeriet. Min önskan om att vara lokal blev verkligen uppfylld.

Nästa steg är att lämna över manuset med bilder till tryckeriet.

Efter många års arbete med hur många timmar som helst vid datorn, målarfärg, blyerts, rader, papper, tusch, staffli, uppslagsverk, kartor, resor, museum och bibliotek skulle det snart bli en bok som man skulle kunna bläddra i. När jag överlämnade USB-minnet till tryckeriets omsorg kändes det som att överlämna sig själv till barnmorskan då födslovärkarna satte igång. Underlig känsla. Boken jämförd med ett barn! Kan man göra en sådan jämförelse? Ja det finns nog inget annat i livet som liknar denna känsla. Man har inte längre den fulla kontrollen, den är överlämnad till andra.

Bilderna här bredvid visar i stora drag vad som händer från det att man lämnat in sitt manus till tryckeriet tills man fått sin färdiga bok i sin hand.

Gabriella – som är en kunnig och van bildkreaktör på Åkessons tryckeri – dök efter några dagar in i arbetet med alla mina bilder. När dessa och all text var genomgångna, justerade och anpassade till tryckning tog Camilla vid. Hon sorterade och placerade rätta sidor till rätta platser på de stora tryckplåtarna där text och bild bränns in med laser.

Det fick rum 12 sidor av min bok på en plåt. Dessa 12 sidor bränns in på gröna plåtar, en plåt för var och en av de fyra färgerna (svart, blått, rött, gult) behövs. Sammanlagt gick det åt 112 plåtar för att trycka min bok.

Efterhand som de olika omgångarna av plåtar blev färdiga tog de två tryckarna Andréas eller Marcus hand om dem. Plåtarna togs ut till den stora hallen där offsettryckpressen stod redo (bild 1 och 2) med sina olika färger. I de fyra gröna plåtarna ansades hål och gjordes en vikning för att exakt kunna passa in i tryckpressen när de sattes dit (bild 3 och 4). Bild 5 visar när tryckaren ska byta ut en använd plåt till en ny. På bild 6 ser man tryckpressens manöverpanel. Bild 7 visar de stora pappersarken som ska matas in för tryckning. 

På bilderna 8-11 kan man se granskningsbordet, som även är kopplat till tryckpressen för finjustering av färgflödet till tryckningen. De som arbetar där gör också ett mycket noggrant arbete. Deras blick får en vana att snabbt upptäcka felaktigheter i trycket som de lätt justerar. Det fordras en del provtryckta ark innan allt är godkänt. Därefter sätts maskinen igång med en väldig hastighet. Ark efter ark åker genom maskinens olika färgpressar med en stor precision och stor hastighet och i slutänden läggs de på varandra på en lastpall. Jag står där och funderar på hur det är möjligt att inte arken hakar upp sig på vägen när det går så fort. Fantastiskt. När lastpallen blir full tas den bort och en ny sätts i dess ställe. Bild 12 visar två högar av ark som är klara. 

När all tryckning är färdig forslas arken till Svanberg  bokbinderi i Lessebo. Där kommer de först in till deras in- och utlastningshall (bild 13). Bild 14, 15 och 16 visar de olika stationerna som min “bok” först går igenom innan den kommer till bokbindningsmaskinen som visas på bilderna 17-20. På bild 21 ser man det färdiga resultatet efter bindningen.

Därefter lastas “böckerna” på en vagn som körs till den slutliga maskinen som ska göra alla mina böcker helt färdiga.

På bild 22 justeras bokhögen till rätt arbetshöjd för att kunna läggas på det rullande bandet (bild 23) som ska föra “boken” till de olika momenten som gör den färdig.

Första stationen blir limning av bokryggen där ett band klistras på (bild 24). Nästa plats blir till knivarna som skär “boken” till rätt storlek och därmed skärs bladens vikningar bort (bild 25).

På nästa station trycks boken ihop samt får sin välvda rygg. Sedan är det bara den hårda pärmen som ska klistras fast (bild 26).

Bild 27 visar den allra första färdiga boken! Det var den som fick göra en provresa genom det löpande bandet för att testa att alla inställningar fungerade till fullo. Och det gjorde det. Efter ett antal minuter kom alla de andra med ett betydligt högre tempo än vad man kan tro, när man som jag inte visste något om allt detta. På bara några timmar är alla 400 böckerna färdiga.

Den flitiga personalen står klara med kartonger (bild 28) och packeterar böckerna, åtta i varje låda. Dessa körs sedan ut till den stora in- och utlastningshallen igen där de bara för några timmar sedan låg i stora ark på lastpallar. Jag som trodde att det skulle ta flera dagars pyssel – tänk vad alla maskinerna underlättar. Det är inte mycket hantverk kvar.       

Så gick det till då manus och bilder på datorn blev till 400 böcker. Resultatet blev fint och jag är nöjd. Nu kan jag bläddra i en bok som jag, tryckeriet, handpappersbruket och bokbinderiet har gjort i god samverkan. En bok som jag gärna vill dela med mig till andra genom att sälja den till dig om du är intreserad av dess innehåll.

Lämna en kommentar