Ett av bokens kapitel

Här är ett exempel på hur ett av bokens kapitel ser ut. Det är kapitel 19 och handlar om den gamla fyren som byggdes upp 1904 på Södra Revet – den yttersta udden åt öster på halvön Skäggenäs. Fyrhuset finns fortfarande kvar men togs ur bruk som fyr 1944 då den nya kassunfyren Sillåsen ute i Kalmarsund togs i bruk. Kapitlet handlar om det gamla fyrhusets historia och hur det var att besöka det igen 1995- 96.

Lämna en kommentar